MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ---Mertis Sağlık Hizmetleri İlaç Kozmetik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

MADDE 1- TARAFLAR

1.1-   SATICI

Ünvanı: Mertis Sağlık Hizmetleri İlaç Kozmetik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Adres: Kaplan Cad. No: 11/D - 1  Etimesgut-ANKARA

Telefon:  0312 429 06 08

E-posta: info@dismenor.com

1.2-   ALICI

Ad /Soyad /Unvan:

T.C. Kimlik Numarası:

Adres:

Telefon:

E-posta:

Madde 2- KONU

İşbu mesafeli satış sözleşmesinin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait dismenor.com alan adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Madde 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER

Ürünlerin türü, miktarı ve satış bedeli belirtildiği gibi olup , bu bilgiler ALICI tarafından da onaylanmıştır.

Ödeme Şekli:

Toplam Sipariş Tutarı:

Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek Kişi:

Fatura Adresi:

Teslimat kargo firması aracılığı ile SATICI tarafından ALICI tarafından belirtilen adrese yapılacaktır. Kargo ücreti SATICI tarafından ödenecektir.

Madde 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, SATICI’ya ait dismenor.com alan adlı internet sitesinde satışa arz edilen mesafeli satış sözleşmesi ön bilgilendirme formuna konu ürün veya ürünlerin   dismenor.com alan adlı internet sitesinde belirtilen ve yukarıda yer alan temel nitelikleri, satış fiyatı, fiyatların geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri ve diğer bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz şekilde bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

4.2- Mesafeli satış sözleşmesinde konu ürün/ürünler, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen siparişin SATICI’ya ulaşmasını takip eden 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak işbu 30 günlük süre içinde ALICI veya ilettiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Şu kadar ki, ön sipariş ürününde yada ürünlerinde işbu 30 günlük yasal süre  ilgili ürüne ait satış sayfasında ilan edilen satış tarihinden itibaren başlayacak olup, işbu satış tarihinde ithalat kaynaklı gecikmeler yaşanabilir. İşbu halde SATICI ALICI’yı öncesinde yazılı olarak bilgilendirecektir. Bu halde de ALICI siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresini bekleyerek siparişe konu ürün veya ürünlerin teslim edilmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (on dört) gün içerisinde kendisine kullanmış olduğu ödeme aracı ve yöntemi ile ödenecektir.

4.3- Mesafeli satış sözleşmesine konu ürün veya ürünler, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4- Mesafeli satış sözleşmesine konu ürün veya ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk SATICI’ya aittir. ALICI, ürün veya ürünleri teslim aldığı anda kontrol etmekle ve ürün veya ürünlerde kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürün veya ürünleri kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur.

4.5- Mesafeli satış sözleşmesine konu ürün veya ürünlerin teslimatı için işbu ön bilgilendirme formunun elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve ürün veya ürünlerin bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün veya ürünlerin bedeli ödenmez veya banka kartlarında iptal edilir ise, SATICI ürün veya ürünlerin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Mesafeli satış sözleşmesine konu ürün veya ürünlere ilişkin ödemenin ALICI tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, ALICI ile kredi kartı sahibinin ya da ürünün teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere türlü hukuki risk, ALICI’ya aittir. ALICI, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde SATICI’dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.7- ALICI tarafından, mesafeli satış sözleşmesine konu ürün veya ürünlere ilişkin ödemenin herhangi bir Banka’ya ait ATM cihazından ya da şubesinden ‘’hesaba yatırma’’ şeklinde yapılması durumunda, ürün veya ürünlerin bedelinin mesafeli satış sözleşmesinde belirtilen şartlar çerçevesinde ALICI’ya iade edilmesinin gerektiği hallerde kullanılmak üzere kendisine ait banka hesabına ait IBAN numarasını doğru ve eksiksiz bir şekilde SATICI’nın info@dismenor.com mail adresine göndermeyi ve SATICI tarafından IBAN numarasına iade yapılmasına muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder.

4.8- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar ve/veya teknik sebepler vs. nedenler ile mesafeli satış sözleşmesine konu ürün veya ürünleri süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya 3 (üç) gün içinde bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini isteme hakkını kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (on dört) gün içerisinde kendisine kullanmış olduğu ödeme aracı ve yöntemi ile ödenecektir.

4.9- ALICI talep ve şikayetlerini yukarıdaki SATICI adres, telefon, faks ve e-posta adreslerine iletebilir. 

4.10- ALICI, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında ikamet etmekte/bulunmakta ve/veya ürünün teslim edileceği adres Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında bulunmakta ise, firmamız tarafından ürün gönderilmeyecektir. 

4.11- ALICI ve SATICI işbu mesafeli satış sözleşmesinde bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde SATICI’ya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunması ve ürünün 6.madde de sayılan ürünlerden olmaması gerekmektedir. Bu hakkın kullanılması halinde, 3.kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürüne ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 10 (on) gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmezse, ALICI’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilmez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün, teslimat bedeli SATICI tarafından karşılanır.

Cayma Hakkına Dair Bildirimin Yapılacağı İletişim Bilgileri;

Adres:

Telefon:

Fax:

E-posta: info@dismenor.com

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, kozmetik ürünlerin cayma hakkı çerçevesinde iade edilebilmesi için ambalajının hiç açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olması şarttır.

MADDE 7- GENEL HÜKÜMLER

18 yaşından küçük kişiler ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginler SATICI’dan alış-veriş yapamaz.

MADDE 8- BİLDİRİMLER

ALICI iş bu sözleşmeyle üyelik için vermiş olduğu cep telefonuna SMS yoluyla kampanya ve indirimler hakkında bilgi mesajı gönderilmesine muvafakat eder. ALICI bu konudaki muvafakatini dilediği zaman geri alma hakkına sahiptir.

MADDE 9- YÜRÜRLÜK 

Site üzerinde verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI, söz konusu sözleşmenin site üzerinde, ALICI tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

MADDE 10- YETKİLİ MAHKEME

İşbu mesafeli satış sözleşmesinin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında ilan edilen parasal sınırlar dahilinde ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu mesafeli satış, sözleşmesi elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. İşbu mesafeli satış sözleşmesinde düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

SATICI:

ALICI:

Tarih ve saat: